DU LỊCH HÈ

Du lịch Hạ Long: Trải nghiệm du thuyền 5 sao 2n1đ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Oto - Du thuyền Paradise Elegance
Giá tour

4.750.000đ

5.050.000đ

SaPa - Fansipan - 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

2.200.000đ

SaPa - 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

1.450.000đ

Sapa - Cát Cát - Chợ Bắc Hà

Thời gian: 2 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc Tàu
Giá tour

2.400.000đ

SaPa - Cát Cát - Hà Khẩu

Thời gian: 3 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc tàu hoả
Giá tour

2.600.000đ

SaPa - Fansipan - 2 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 2 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô + Tàu hoả
Giá tour

2.550.000đ

SaPa - 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

1.990.000đ

Sapa - Fansipa - 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

2.200.000đ

SaPa - Cát Cát - Lao Chải - Tản Van

Thời gian: 2 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô hoặc Tàu hoả
Giá tour

2.200.000đ

Hạ Long - Tuần Châu - 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô + tàu
Giá tour

1.350.000đ