HỌC SINH

Hà Nội - Tuyên Quang - Tân Trào - Suối Khoáng Nóng - Mỹ Lâm

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

650.000đ

Bái Đính - Tràng An - 01 Ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

650.000đ

Lễ Hội Đền Hùng

Thời gian: 01 Ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

420.000đ

Hà Nội - Đền Thượng - Đền Mẫu - Vườn Quốc Gia Ba Vì

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hằng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

490.000đ

Hà Nội - Yên Tử - Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

660.000đ

Hoa Lư - Tam Cốc - 01 Ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

650.000đ

735.000đ

Đền Cửa Ông - Cô Bé Cửa Suốt - Yên Tử - Côn Sơn Kiếp Bạc - Hà Nội

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

1.290.000đ

Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng - Tân Thanh

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

550.000đ

Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Hùng 1 ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

328.000đ

Chùa Hương - 01 Ngày

Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng Ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá tour

595.000đ